آخرين مطالب

روش های غذا دادن در مزارع پرورش ماهی قزل آلا

روش های مختلف غذا دادن در مزارع پرورش ماهی قزل آلا

450milion bchh mahi ghzl ala dr rodkhanh ha o mzara prorsh mahi chharmhal obkhtiari rhasazi shd روش هاي غذا دادن در مزارع پرورش ماهی قزل آلا

تغذیه ماهی قزل آلا

غذادهی ماهیان یکی از مهمترین مواردی است که در مزرعه پرورش ماهی باید به آن توجه نمود،زیرا در مزارع پرورش تنها چیزی که بیشترین هزینه ها را در بر دارد هزینه تهیه غذا می باشد به طوری که بیش از ۵۰ درصد ازهزینه های یک دوره پرورش را شامل می شود.

غذا دادن در مزارع پرورش ماهی قزل آلا

-۱ غذادهی با دست:

این روش در کشور ما بسیار متداول است و در مزارع زیادی از این روش استفاده می شود.غذادادن با دست یکی از روشهایی است که کارگر غذای مورد نیاز را با دست در داخل استخر می پاشد، در اینروش باید کارگر صبر و حوصله زیادی بکار گیرد و با حوصله به ماهیان غذا دهد یعنی هم باید تمام غذارا در استخربریزد و هم بین دفعات غذا ریزی فاصله مناسب باشد. با این کار به ماهی فرصت گرفتن غذا را خواهد داد و بدین ترتیب غذای کمتری به صورت پرت خواهیم داشت.البته این روش زیاد مناسب نیست چون هرچقدر هم اگرکارگردر غذادهی دقت نماید باز هم مقدار زیادی پرت غذا خواهیم داشت، زیرا با تلاطم آب در اثر حرکت ماهیان که درگرفتن غذا تقلا میکنند باعث میشود که غذا از دیدشان پنهان شود و به کف استخر سقوط می نماید و دیگرمورد مصرف ماهی قرار نخواهد گرفت و هدر خواهد رفت. معمولا در فارم هایی که از این نوع غذادهی استفادهمی شود ضریب تبدیل غذایی کم است.

-۲ غذا دهی با دستگاه های اتوماتیک:

الف- غذاده آلن: این دستگاه دارای سوراخ هایی با اندازه های متفاوت است،در داخل آن دو تیغه چرخنده به ۵/۱کیلی متر از کف وجود دارد که غذا را بسمت سوراخ ها می برد،از این غذاده معمولا در تراف های پرورشی استفاده می شود که با آویزان کردن روی مرکز اتصال دو تراف می توان یک جفت تراف را غذادهی کرد معمولا برای غذادهی به یک تراف ۸/۴متری از ۲تا ۳غذاده می توان استفاده کرد..

ب- غذاده نیلسن:از این غذاده ها در کانال های سیمانی استفاده می شود ولی برای انواع استخرهاهم کاربرددارد. ظرفیت مخزن این غذاده ۶کیلوگرم است و این ظرفیت را تا ۲۵ کیلوگرم افزایش داد. درته این غذاده یک صفحه متحرک برقی وجود دارد که با ریختن غذا از سوراخهای مخصوص روی صفحه، غذادر منطقه وسیعی پخش می شود.

ج- غذاده پاندولی: این دستگاه بر روی استخرها نصب می شود و دارای مخزنی است که غذای ماهی در آن قرار می گیرد. ماهیان هر وقت میل به گرفتن غذا دشته باشند با ضربه زدن به پاندول باعث ریختن غذا در آب می شوند. اشکال عمده این دستگاه چگونگی استفاده از آن است.

پیشنهاد محصول مرتبط :

mahig2 روش هاي غذا دادن در مزارع پرورش ماهی قزل آلا                  mahig2 روش هاي غذا دادن در مزارع پرورش ماهی قزل آلا

منبع : http://ivo-nkh.ir

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

27 + = 35