آخرين مطالب

ویژگی های مهم سالن پرورش کبک

 ویژگی های مهم سالن پرورش کبک

قفس بلدرچین تخم گذار ویژگی های مهم سالن پرورش کبک

سالن پرورش کبک
محل پرورش کبک همانند محل نگه داری سایر پرندگان بایستی به صورتی احداث شود که بتوان شرایط محیطی و بهداشتی را کنترل کرد. اصولا ساختمان های موردنیاز پرورش کبک بر اساس اصولی ساختمانهای طیور است و در زمان ساخت باید به این اصول توجه داشت. در اینجا فقط به چند اصل بسیار ضروری در ساختمان های پرورش کبک اشاره می شود.
در خصوص ایجاد واحدهای بزرگ و صنعتی اولین قدم برای شروع ساخت، اخذ مجوزهای قانونی و بررسی توسط کارشناسان مربوطه است. برای این کار باید به امور دام جهاد کشاورزی منطقه مراجعه شود.
به طور کلی محل ساختمان پرورش کبک باید در فاصله مناسب از منازل مسکونی و سایرواحدهای دامپروری و صنعتی باشد که بر اساس کتاب نظام دامپروری، واحدهای پرورش کبک از محدوده شهرها ۶۰۰ متر، محدوده روستاها ۲۰۰ متر، از واحدهای پرورش دام و طیور ۴۰۰ متر، از کشتارگاه ۱۰۰۰ متر، از کارخانه خوراک دام و طیور ۴۰۰ متر، از حریم جاده ۱۰۰ متر، از حریم رودخانه ۴۰ متر و از سایر صنایع ۴۰۰-۲۰۰ متر فاصله داشته باشد (منبع: کتاب نظام دامپروری کشور).از لحاظ عوارض جغرافیایی هم باید قابلیت دسترسی و حمل ونقلی به مجموعه پرورش کبک وجود داشته باشد. رعایت فاصله مناسب از عوامل ایجاد کننده استرسی همانند جاده، فرودگاه، راه آهن، کارخانه ها نیز به دلیل حساسیت خاصی که کبک به صداهای محیطی دارد بسیار ضروری است.ساختمان های کوچکی که در منازل و روستاها به پرورش کبک اختصاص داده می شوند اگرچه فواصل مناسب رعایت نمی شود ولی درهرصورت باید در همان فضای محدود نیز بهترین مکان که ازلحاظ آلودگیهای صوتی و بهداشتی در دسترس است به کار پرورش کبک اختصاصی داده شود.عدم رعایت اصول اولیه ساختمان های طیور در زمان ایجاد مکان مناسب پرورش کبک، سبب میشود که سرمایه گذاری انجام شده بازدهی نداشته باشد. ساختمان های پرورش کبک بخش عمدهای از سرمایه گذاری اولیه را به خود اختصاص میدهند.درصورتی که ساختمان های موجود تغییر کاربری داده شده و برای پرورش کبک استفاده می شوند باید تغییرات جزئی در آن انجام شده و برای استفاده در پرورش کبک بهینه شوند.
محل قرارگیری هریک از بخش های مجموعه کبک
در صورت ایجاد یک مجموعه پرورش اثبالاب که بحشی های مختلف تولیدی دارد باید بخشهای مختلف را از یکدیگر تفکیک کرد. با توجه به شرایط موردنیاز هر بخش، محل مناسبب را برای هر کدام اختصاص داد. به عنوان مثال در صورتی که مجموعه شما دارای دو بخش جوجه کشی و پرورش است با توجه به شرایط خاصی که محل قرار گرفتن دستگاههای جوجه کشی لازم دارند باید تمیزترین مکان، به دستگاههای جوجه کشی اختصاص داده شود. چیدمان ساختمان های پرورش کبک وابستگی زیادی به فضای در اختیار دارد، که در زیر به چند مورد اشاره می شود :
بخش انبار یا کارخانه خوراک
این بخش باید در قسمت ورودی مجموعه باشد تا کامیون های حمل دان که معمولا بین سایر واحدهای دامپرورى در رفت وآمد هستند آلودگی را به محوطه وارد نکنند. کارخانه خوراک باید در معرض کمترین آلودگیهای محیطی قرار گیرد چرا که در صورت ورود آلودگی به کارخانه خوراک، به سرعت آلودگی در کل مجموعه پخش خواهد شد.
بخش جوجه کشی
با توجه به این که جوجه زمانی که در داخل تخم است و همچنین بعد از تولد حساسیت زیادی به عوامل بیماری زا دارد بنابراین ساختمان جوجه کشی باید در معرض کم ترین آلودگی باشد. مسیر دسترسی به ساختمان جوجه کشی نیز باید به نحوی باشد که بتوان تخم تولیدی گله مولد را به راحتی به آن انتقال داد و جوجه تولیدی را به سالن پرورش منتقل کرد. ساختمان جوجه کشی باید در محلی به دور از سالنهای پرورش و یا سایر عوامل تولید کننده آلودگی از قبیل کشتارگاه و یا سالن مولدان باشد. جهت وزش باد باید به نحوی باشد که نتواند به راحتی آلودگی را از قسمتهای آلوده به بخش جوجه کشی منتقل کند.
بخش گله مولد
با توجه به این که گله مولد مسن ترینی پرندہ در مجموعه پرورش است معمولاً مقاومت بالایی به عوامل بیماری زا دارد بنابراین محل احداث سالن گله مولد باید طوری ایجاد شود که نتواند آلودگی ها را به سایر بخشهای تولیدی از قبیل بخش پرورش و یا جوجه کشی انتقال دهد.
بخش پرورش جوجه
با توجه به این که طول دوره پرورش کبک در حدود ۳/۵ ماه است معمولاً در واحدهای پرورش کبک چند سن مختلف پرنده نگه داری می شود بنابراین تفکیک هر بخشی از یکدیگر بسیار ضروری است. با توجه به حساسیت جوجه های کبک در روزهای اول، محل ساختمانهای پرورش باید در معرض کمترین آلودگی قرار گیرند.
بخش کشتار و بسته بندی
در صورتی که کشتار و یا بسته بندی نیز در داخل مجموعه انجام می شود باید توجه ویژه به آلودگی ها و ضایعات کشتارگاهی داشت. معمولاً بخش کشتارگاه آلوده ترین قسمت ازلحاظ پرورش محاسبه می شود؛ بنابراین باید دورترین مکان ممکن در مجموعه که امکان انتقال آلودگی به سایر بخش ها از قبیل انبار خوراک، جوجه کشی، بخش پرورش و مولدان را نداشته باشد ایجاد شود.

بازنشراز:جوجه-کشی.com/index.html

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

+ 59 = 67