آخرين مطالب

بایگانی برچسب : ساختمان های پرورش کبک

ویژگی های مهم سالن پرورش کبک

 ویژگی های مهم سالن پرورش کبک سالن پرورش کبک محل پرورش کبک همانند محل نگه داری سایر پرندگان بایستی به صورتی احداث شود که بتوان شرایط محیطی و بهداشتی را کنترل کرد. اصولا ساختمان های موردنیاز پرورش کبک بر اساس اصولی ساختمانهای طیور است و در زمان ساخت باید به این اصول توجه داشت. در اینجا فقط به چند اصل بسیار ضروری در ساختمان های پرورش کبک اشاره می شود. ... ادامه مطلب »