آخرين مطالب

بایگانی برچسب : سرماخوردگی مرغ عشق

نشانه ها و درمان بیماریهای مرغ عشق

نشانه ها و درمان بیماریهای مرغ عشق مقدمه عدم تحرک بی حوصلگی مشخصه بروز بیماری های در مرغ عشق است: به ندرت با وسایل بازی خودراسرگرم کرده وازنگهدارنده خود دوری می جوید. روی شاخه ای نشسته و سرش را برگردانده و در   پرهای پشتش فروع می نماید. در این حال چشمانش همواره بسته نبوده و با نگاهی خسته به اطراف می نگرد. پرهایش باز می نماید و بر روی دو ... ادامه مطلب »