آخرين مطالب

بایگانی برچسب : سگ هاي جنگ

فواید حیوانات خانگی برای انسان

فواید حیوانات خانگی برای انسان این مقاله نقش‌های مختلفی که حیوانات بعنوان همنشین و همراه عاطفی و درمانگر بازی می‌کنند و سرانجام اثر مثبتی که آنها روی تکامل کودکان و افراد کهنسال را دارند مورد بررسی قرار می‌دهد و روی هم رفته این مبحث تاکید فراوانی بر روی پیوند عاطفی بین انسان?ها و حیوانات دارد.با صنعتی شدن سریع جوامع، انسانها راههایی را برای رهائی از خستگیهای روحی و روانی خود ... ادامه مطلب »